cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Чи потрібно проводити «податкову» оцінку майна при даруванні майна між родичами?

  Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна Читати далі…

cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Питання: Чи потрібно подавати Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), Форма № ЗВР-1 (місячна) (в паперовому або електронному вигляді) в податкову одночасно з поданням інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку?

  Відповідь: Нормами законодавства змінено порядок подання звітності. Так, замість подачі звітності на паперових носіях один раз на місяць передбачено подання звітності на базі технології, Читати далі…

cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Питання: Квартира, яка була у податковій заставі, була продана на товарній біржі. При цьому, договір купівлі-продажу не був нотаріально посвідчений, оскільки нотаріус відмовився його посвідчувати. На даний момент державний реєстратор відмовився зареєструвати право власності на вказану квартиру на підставі відсутності нотаріального посвідчення договору. Чи повинен договір купівлі-продажу квартири, яка була у податковій заставі, укладений на біржі бути нотаріально посвідченим? Чи правомірні дії реєстратора щодо відмови зареєструвати право власності? Чи правомірна відмова нотаріуса посвідчувати договір?

  Відповідь: Щодо обов’язковості нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири, яка була у податковій заставі, на товарній біржі зазначимо наступне. Відповідь на дане питання залежить від Читати далі…

cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Питання: В провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом Відчужувача до Набувача про розірвання договору довічного утримання та визнання права власності. В ході розгляду справи у суді першої інстанції до винесення рішення судом Позивач (Відчужувач) помер. Що, у зв’язку зі смертю Позивача, потрібно робити Відповідачу – просити суд закрити чи зупинити провадження?

Відповідь: По-перше, Відповідач повинен повідомити суд про смерть Позивача на надати підтверджуючі вказану обставину документи, оскільки вказана обставина має значне значення для розгляду справи – Читати далі…

cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Звільнення працівника, який уклав контракт про проходження військової служби

  Норми права є відображенням розвитку суспільних відносин, оскільки спочатку виникають якість нові відносини між людьми, трансформуються старі, і після цього законодавець приймає правила поведінки, Читати далі…

cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Питання: Засновник (нерезидент) має заборгованість станом на 19.06.2018 р. по внеску у статутний капітал ТОВ відповідно до рішення від 2010 року. На момент прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків статутний капітал був сформований повністю. Чи існує термін погашення заборгованості по внескам у статутний капітал після його збільшення? Чи існують обмеження із 17.06.2018 відповідно до Закон України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII щодо часу, за який повинні бути внесені додаткові внески учасників на підставі рішення про збільшення статутного капіталу?

  Відповідь: Щодо першого поставленого питання, то для відповіді на нього потрібно проаналізувати законодавство, яке регулювало питання порядку збільшення статутного капіталу станом на 2010 рік Читати далі…

cropped-Костенко_на-сайт_фото-2.jpg

Питання: Наше підприємство надало банку інформацію щодо кінцевих бенефіціарів нерезидентів у табличній формі із зазначенням прізвища, імені, дати та місця народження,номера, серії та дати видачі паспорта, адреси проживання, громадянства та резидентності по сплаті податків. Але банк вимагає додатково до наданої інформації надати копії паспортів нерезидентів кінцевих бенефіціарів. Чи правомірна вимога обслуговуючого банку надати йому копії паспортів фізичних осіб нерезидентів, які є кінцевими бенефіціарами нашого підприємства?

  Відповідь: Для відповіді на вказане питання необхідно проаналізувати законодавство щодо фінансового моніторингу (законодавство у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму Читати далі…