З якого моменту спеціально визначений суб’єкт фінансового моніторингу набуває такого статусу?

 У статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» вказано, що виконання обов’язків суб’єкта  первинного фінансового моніторингу забезпечується цим суб’єктом лише з моменту виникнення певного юридичного факту – саме з цього моменту набувається статус спеціально визначеного суб’єкта первинного фінансового моніторингу.Тобто вказані у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» особи не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу з моменту їх реєстрації (отримання відповідної ліцензії, свідоцтва), а набувають правового статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу лише після здійснення ними певної дії.

Відповідно до пункту 6 Порядку взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. № 747, спеціально визначені суб’єкти подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, у такому порядку:

  • суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, – не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті;
  • суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку, – не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті;
  • суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, – не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів;
  • адвокати, аудитори, аудиторські фірми, нотаріуси, особи, які надають юридичні послуги, фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, – не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з наступних правочинів:

купівля-продаж нерухомості;

управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

  • фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, – не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті.

Таким чином, маємо дві визначені дії, після вчинення яких починає обчислюватися строк для подання документів Держфінмоніторингу: дата встановлення ділових відносин з клієнтом; проведення фінансової операції. Для повного та чіткого розуміння, що саме включають ці дві дії, дамо їм визначення.

Під діловими відносинами, згідно з пунктом 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», слід розуміти відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору про надання фінансових або інших послуг. Згідно із статтею 205 ЦКУ правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Враховуючи наведене, ділові відносини вважаються встановленими з моменту укладання договору про надання відповідних послуг як у письмовій формі, так і в усній формі, у випадках, коли законодавством для укладання таких договорів письмова форма не обов’язкова.

Під фінансовою операцією, згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» слід розуміти будь-які дії щодо активів,  здійснені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» активами є кошти, майно, майнові і немайнові права. Отже, фінансова операція – будь-які дії, які вчиняються за допомогою спеціально визначеного суб’єкта первинного моніторингу, щодо коштів, майна, майнових і немайнових прав.

Враховуючи викладене, статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу вищевказані особи набувають з моменту вчинення дії, визначеної Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (або проведення фінансової операції або встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з визначених правочинів), відповідно, виконання обов’язків повинно забезпечуватися ними саме з цього моменту.

Тобто, набуття статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу цими особами залежить лише від настання вищевказаних юридичних фактів, а не від реєстрації в Держфінмоніторингу. Отже, і обов’язки на спеціально визначених суб’єктів первинного моніторингу покладаються з моменту вчинення визначеної дії.

17/05/2013

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.