Питання: Наше підприємство не може зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки ДФС України отримує, але не приймає документи, вказуючи як на виявлену помилку «місцезнаходження юридичної особи продавця надання послуг, вказаних у документах не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», в податковій повідомили про присвоєння стану «9», при цьому в Єдиному державному реєстрі відомості про наше підприємство підтверджено, запис про відсутність за місцезнаходженням відсутній. Чи законна відмові податкової?

 Відповідь:

Для відповіді на дане питання розглянемо чи є дана обставина – «місцезнаходження юридичної особи продавця надання послуг, вказаних у документах не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», взагалі підставою для відмови у реєстрації податкових накладних, якщо так, то яким чином та хто повинен підтвердити її виникнення.

Відповідно до п.7, 9 Постанови КМУ від 29 грудня 2010 р. № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі до ДФС здійснюється їх розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, та у разі відсутності причин для відмови проводиться їх реєстрація.

Причиною відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є:

1) наявність помилок під час заповнення податкової накладної;

2) відсутність в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;

3) факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами;

4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.);

5) порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.

Даний перелік є вичерпним, оскільки у пункті 9 вказаного Порядку не зазначено «та інші передбачені законодавством підстави».

Отже, податкові накладні підприємства не реєструються на підставі пп. ґ) п.201.1 ст.201 ПКУ, пп.5 п. 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого Постановою КМУ від 29 грудня 2010 р. № 1246:  порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України – наявності помилки у вказані місцезнаходження юридичної особи, оскільки юридична особа не знаходиться за вказаною адресою.

Таким чином, вказана обставина – не знаходження юридичної особи за місцезнаходженням, є законною підставою для відмови у реєстрації податкових накладних.

Зі змісту питання випливає, що вказана обставина підтверджена присвоєнням податковими органами підприємству стану «9», але в Єдиному державному реєстрі запису «про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням» немає. Отже, розглянемо, яким чином та ким повинна підтверджуватися відсутність юридичної особи за місцезнаходженням.

Чинним законодавством встановлена наступна процедура підтвердження обставини «відсутність за місцезнаходженням»:

  1. Пунктом 7 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого Наказом ДПСУ від 1 серпня 2012 року № 671, пунктом 12.2 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588, визначено підстави при яких працівниками контролюючих органів здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків.
  2. Підпунктами 3.1, 3.2 Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого Наказом ДПСУ від 17 травня 2010 року № 336, п.п. 7.2. Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого Наказом ДПСУ від 1 серпня 2012 року № 671, визначено заходи, які проводять структурні підрозділ органу ДПС у разі відсутності за місцезнаходженням. Лише після здійснення яких та підтвердження відсутності за місцезнаходженням структурний підрозділ органу ДПС, який є ініціатором запиту, готує за відповідною формою запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків та направляє до підрозділу податкової міліції.
  3. Далі відсутність за місцезнаходженням перевіряє підрозділ податкової міліції. Підпунктом 4.2. Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого Наказом ДПСУ від 17 травня 2010 року № 336 встановленні заходи, які повинен здійснити підрозділ податкової міліції.
  4. Відповідно до підпунктів 7.4, 7.5 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого Наказом ДПСУ  від 1 серпня 2012 року № 671 якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу ДПС приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. № 18-ОПП. Дані про направлення повідомлення за ф. № 18-ОПП вносяться підрозділом інформатизації та обліку платників податків до Єдиного банку даних юридичних осіб та журналу за ф. № 19-ОПП. Зазначене рішення та копія повідомлення за ф. № 18-ОПП підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Після отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням підрозділ інформатизації та обліку платників податків оновлює інформацію у Єдиному банку даних юридичних осіб та стосовно платників податків, які зареєстровані платниками ПДВ, вживають заходів, визначених пунктом 4.37 розділу 4 цього Порядку.

Таким чином, податкові органи, при наявності визначених законом підстав, можуть лише ініціювати перевірку знаходження юридичної особи за місцезнаходження, та при підтвердженні відсутності підприємства за місцезнаходженням направити відповідний запит державному реєстратору, який ще раз перевіряє вказану інформацію (направляє повідомлення платнику податків про необхідність підтвердити відомості про юридичну особу). Після цього державний реєстратор вносить відповідний запис в Єдиний державний реєстр, і лише після цього, податкові органи можуть  оновити свою інформацію у Єдиному банку даних юридичних осіб.

Що підтверджується і позицією податкових органів – відповідно до Листа МДЗУ від 03.04.2014 р. N 6161/5/99-99-18-03-01-16 «…згідно з розділом XII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1588, зареєстрованого в Мін’юсті України від 29.12.2011 р. за № 1562/20300, працівниками органів доходів і зборів здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження платника податків.

Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів приймає рішення про направлення до відповідного держреєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. № 18-ОПП для вжиття заходів, передбачених частиною дванадцятою ст. 19 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

У разі надходження держреєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням держреєстратор зобов’язаний надіслати поштовим відправленням протягом 5 робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання держреєстратору реєстраційної картки.

Якщо держреєстратору повернуто поштове відправлення, держреєстратор вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Відомості, що містяться в ЄДР, надаються у вигляді даних в електронному вигляді для державних органів у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

З огляду на зазначене, реєстрація податкових накладних здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок ведення ЄРПН.».

Відповідно до Листа ДПСУ від 28.02.2013 р. № 3183/6/18-8515 «… пунктом 9 Порядку встановлено перелік причин відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, а саме: наявність помилок, відсутність у Єдиному реєстрі податкових накладних відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується, факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами….

При цьому платник має право зареєструвати в ЄРПН правильно оформлену податкову накладну з урахуванням терміну реєстрації відповідно до цієї статті Кодексу.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, сформовані з дотриманням вимог Кодексу та чинних нормативно-правових актів, які регламентують порядок надсилання податкових документів засобами телекомунікаційного зв’язку до органів державної податкової служби, зокрема податкових накладних, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.».

Таким чином жодних законних підстав для відмови у реєстрації податкових накладних у даному випадку немає. Присвоєння податковими органами будь-якого стану, ведення будь-яких інших реєстрів, журналів впливає лише на такі податкові органи, якщо відповідна внутрішня інформація не підтверджується відповідним записом в ЄДР.

Те, що вносити запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, може лише державний реєстратор та виключно такий запис, внесений державним реєстратором, є підставою для відмови у реєстрації податкових накладних, підтверджується не тільки вищевказаними нормами законодавства, але і вищевказаними листами (роз’ясненням) ДПСУ, МДЗУ – які і були надані центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування для того, щоб органи оподаткування нижчого рівня не допускали порушень податкового законодавства.

Відповідно, дії податкових органі щодо відмови у реєстрації податкових накладних не тільки прямо суперечать нормам законодавства, але і усталеній практиці та відповідним роз’ясненням центрального органу виконавчої влади з питань оподаткування.

Отже, присвоєння стану «9» підприємству або будь-якого іншого стану, внесення підприємства до будь-яких реєстрів, списків податкового органу без наявності запису в ЄДР, відповідно до законодавства жодним чином не може впливати на права і обов’язки підприємства, у тому числі і на його можливість здійснити реєстрацію податкових накладних.

 

 

20/05/2015

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.