Питання: Предприятие приобрело на МВРУ доллары США для выдачи аванса на зарубежную командировку директора. Однако весь аванс директор не истратил, и по возвращении вернул остаток валюты в кассу предприятия. В это же время возникла необходимость отправить в загранкомандировку руководителя отдела продаж. Можно ли выдать ему эту валюту в виде аванса, или ее нужно сначала сдать в банк?

Відповідь:

Для відповіді на вказане питання потрібно проаналізувати Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року № 200 (далі – Правила), оскільки відповідно до пункту 1.1. Правил саме вказаний нормативно-правовий акт встановлює порядок та умови використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні.

А саме, пунктом 2.2. Правил закріплено, що уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти з поточного рахунку юридичної особи – резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) осіб, які виїжджають за кордон;

розрахунок витрат.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача з поточного рахунку готівкової іноземної валюти.

З вказаної норми можна зробити перший висновок: оскільки банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти на підставі, у тому числі і, листа-розрахунку в якому повинна бути прямо визначена особа, яка направляється у відрядження, та розрахунок витрат саме для такої особи, то видача такої валюти є цільовою – для конкретного працівника та в конкретному розмірі.

У свою чергу, пункт 8.14 Правил визначає, що готівкова іноземна валюта, що отримана юридичними особами – резидентами та іноземними представництвами з власних поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках, використовується виключно на цілі, на які вона отримана.

Отже, вищевказані норми законодавства не дозволяють використовувати отриману валюту на інші цілі (іншого працівника, інше відрядження), ніж для яких вона була отримана. Але вказані норми стосуються саме виданої готівки, але описана  в питанні ситуація більш спеціалізована, оскільки стосується використання саме повернутого працівником залишку валюти, а не всієї отриманої в банку валюти на відрядження, отже нижче проаналізуємо саме таку ситуацію.

Щодо вказаної ситуації пункт 8.4 Правил визначає, що невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана юридичною особою – резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи – резидента в уповноваженому банку України протягом п’яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси юридичної особи – резидента або іноземного представництва.

Вищевказана норма є імперативною, будь-які інші норми, які б допускали диспозитивність у діях підприємства не закріплені в законодавстві, це означає, що законодавець визначив для таких підприємств єдиний можливий спосіб дії у такій ситуації – повернення невикористаного залишку валюти (зданого в касу підприємства працівником, який був у відрядженні) в банк, до того ж у чітко визначений строк – протягом п’яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси підприємства.

Зазначимо, що під оприбуткуванням готівки відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, визначено, проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доході /фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції;

Відповідно до вищевикладеного, відповідь на поставлене питання наступна – ні, залишок готівкової іноземної валюти, яка повернута працівником в касу підприємства після відрядження, не можна напряму видати іншому працівнику як аванс на відрядження, а потрібно спочатку здати в банк, а потім отримати саме для нового працівника, у новому розмірі (з іншим цільовим призначенням).

 

23/06/2018

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.