Акцизний податок — 2020: що змінилося в адмініструванні податку та ліцензуванні пального

Реформа адміністрування паливного ринку, яку провели в липні 2019 року, показала, що в країні є чимало проблем з нелегальним обігом пального. Без рішучих змін ці проблеми не подолати. А їх впровадження, навпаки, сприятиме посиленню контролю на ринку реалізації пального та детінізації цього сегмента. У чому суть цих змін, детально розповість експерт.

Ще наприкінці грудня минулого року — 29.12.2019 вступили в дію зміни, внесені Законом № 391[1]..

Мета змін — удосконалити роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — СЕАРП та СЕ) і спростити умови ліцензування для суб’єктів господарювання.

Проаналізуємо, які зміни були запроваджені та вже діють.

Зміни у строках та застосуванні штрафів

Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту на акцизних складах

Відстрочено застосування штрафів за пунктом 128-1.1 Податкового кодексу України (ПК) за необладнання та/або відсутність реєстрації:

·         в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі: рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі; витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі;

·         в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі.

Зверніть увагу!

За такі порушення загрожує штраф у розмірі 20 000 грн за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового. За повторне протягом року порушення на тому самому акцизному складі — штраф у розмірі 50 000 грн.

Строки та умови застосування штрафних санкції наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Коли застосовуються штрафні санкціїДо кого та за яких умов застосовується відповідальністьНове уточнення
з 01.07.2019До розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 куб. мШтрафні санкції не застосовуються до розпорядника акцизного складу, який до 01.07.2019 не підпадав під визначення платника податку за пунктом 212.1 ПК
З 01.10.2019До розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. м, але не перевищує 20 000 куб. м
з 01.04.2020 (до внесення змін ця норма повинна була застосовуватися з 01.01.2020)  До розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. м
з 01.07.2020До розпорядника акцизного складу, який до 01.07.2019 не підпадав під визначення платника податку за пунктом 212.1 ПК (незалежно від загальної місткості резервуарів, розташованих на акцизному складі такого розпорядника), а також до вітчизняних підприємств, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) 

Визначено, що:

1) з 01.10.2019 застосовуються штрафи за пунктом 128-1.2 ПК за відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у СЕАРП та СЕ платником податку — розпорядником акцизного складу. Розмір штрафу — 1 000 000 грн. За повторне порушення протягом року — 2 000 000 грн;

2) з 01.01.2020 застосовуються штрафи за пунктом 128-1.3 ПК за несвоєчасне подання з вини розпорядника акцизного складу до контролюючого органу електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового. Розмір штрафу — 1000 грн за кожний неподаний електронний документ. Виняток є лише за неподання електронних документів з акцизних складів:

·         на яких розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. м (відповідальність за таке порушення застосовуватиметься з 01.04.2020);

·         розпорядники яких до 01.07.2019 відповідали визначенню платника податку за пунктом 212.1 ПК.

Порушення строку реєстрації акцизних накладних

Норма пункту 120-2.1 ПК, за яким застосовуються штрафи за порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних (далі — АН) / розрахунків коригування до акцизних накладних (далі — РК) в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН), встановлених статтею 231 ПК, доповнена положенням про застосування штрафу за порушення строків реєстрації саме перших примірників АН / РК, відсутність їх складання чи реєстрації в ЄРАН, встановлених за результатами проведення документальної перевірки (Таблиця 2).

Таблиця 2

Кількість днів порушення строку реєстрації або відсутності реєстраціїРозмір штрафної санкції
До 15 календарних днів2% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у АН/РК, або 2% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані АН
Від 16 до 30 календарних днів10% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у АН/РК, або 10% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані АН
Від 31 до 60 календарних днів20% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у АН/РК, або 20% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані АН
Від 61 до 90 календарних днів30% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у АН/РК, або 30% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані АН
На 91 і більше календарних днів40% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у АН/РК, або 40% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані АН

За відсутність реєстрації першого примірника АН/РК в ЄРАН після закінчення 10 календарних днів з дня отримання платником податку податкового повідомлення-рішення про застосування штрафу за пунктом 120-2.1 ПК застосовується штраф у розмірі 50% суми акцизного податку від обсягів пального або спирту етилового, на які платник податку зобов’язаний скласти АН/РК.

Якщо при реєстрації першого примірника АН/РК в ЄРАН, платника штрафували за відсутність їх реєстрації за пунктом 120-2.2 або 120-2.1 ПК, штрафи за порушення граничних строків реєстрації першого примірника АН/РК в ЄРАН не застосовуються.

Відстрочено штрафи за зберігання пального без ліцензії

За надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізацію пального іншим особам на підставі ліцензії на зберігання пального до суб’єктів господарювання застосовується штраф у розмірі 500 тис. грн (ст. 17 Закон № 481[2]).

Водночас відстрочено застосування до суб’єктів господарювання штрафу за статтею 17 Закону № 481, у разі зберігання пального без наявності відповідної ліцензії до 31.03.2020 (до змін було — 31.12.2019).

Поповнення обсягу залишку пального без сплати акцизного податку

Суб’єкт господарювання, який до 01.07.2019 не підпав під визначення платників податку за  пунктом 212.1 ПК, а з 01.07.2019 зареєстрований платником податку, має право одноразово, до 20.01.2020 включно, подати заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП та СЕ без сплати акцизного податку, окремо по кожному акцизному складу/акцизному складу пересувному, та заяву про проведення документальної перевірки контролюючим органом достовірності даних, зазначених у такій заявці, у разі:

1) якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

·         знаходилися на зберіганні у такого суб’єкта господарювання на його акцизному складі станом на 01.07.2019 та належали іншому суб’єкту господарювання, який не підпадав під визначення платника податку до 01.07.2019;

·         були зазначені в АН, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в ЄРАН до 01.07.2019;

·         не обліковувалися в СЕАРП станом на 01.07.2019;

2) якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

·         були отримані таким суб’єктом господарювання після 01.07.2019, а реалізовані платником податку до 30.06.2019 включно;

·         були зазначені в АН, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в ЄРАН до 01.07.2019;

·         не обліковувалися в СЕАРП станом на 01.07.2019.

У заявці на поповнення обсягу залишку пального, складеній вищезазначеними платниками, додатково зазначається код ЄДРПОУ (для юросіб) або РНОКПП (для фізосіб) суб’єкта господарювання, пальне якого зберігається за укладеними договорами на зберігання.

Контролюючий орган у формулі, визначеній пунктом 232.3 ПК, протягом 10 календарних днів має враховувати обсяг пального, підтверджений результатами проведеної документальної перевірки, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати АН та/або РК в ЄРАН.

Документальна перевірка відповідності даних у поданій заявці на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, факту постачання та відображення обсягів реалізації в СЕАРП до 01.07.2019 має бути призначена не пізніше 01.04.2020.

Уточнено умови оподаткування, визначення термінів

Перелік платників доповнено

До переліку платників акцизного податку включено також особу — суб’єкта господарювання, постійне представництво, які використовують товари (продукцію), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 ПК (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Новий об’єкт оподаткування

Перелік об’єктів оподаткування доповнено новою позицією — операція з використання товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 ПК (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Уточнено склад підакцизних товарів

До підакцизних товарів належить не просто пальне, а у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 ПК (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Додаткова умова відповідності об’єкта поняттю «акцизний склад»

Змінами передбачено додаткову умову, за якої об’єкт відповідає поняттю «акцизний склад». Критерій, визначений для невіднесення до акцизного складу щодо загальної місткості ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, не застосовується до ємностей суб’єктів господарювання, які є розпорядниками хоча б одного акцизного складу.

Що не є акцизним складом

Визначено, що не є акцизним складом паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або обладнанні чи пристрої (видалили слово «технічному» обладнанні, пристрої).

Встановили, що приміщення або територія, у тому числі платника податку, де зберігається або реалізується виключно пальне у споживчій тарі ємністю до 5 л включно, яке було отримано від виробника або особи, яка здійснила його розлив у таку тару, також не є акцизним складом (пп. 14.1.6 ПК).

Визначення акцизних складів пересувних

Внесли зміни і щодо визначення декількох акцизних складів пересувних. Отже, транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається в такому транспортному засобі.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним.

Що не є акцизним складом пересувним

Акцизним складом пересувним не є:

·         транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки;

·         паливний бак транспортного засобу (пп. 14.1.6-1 ПК).

Які операції не вважаються реалізацією пального

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу/акцизного складу пересувного, що передано платником акцизного податку таким суб’єктам господарювання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

Які операції належать до власного споживання

ПК доповнено новими положеннями, згідно з якими до власного споживання також відносяться операції із заправлення пальним за договорами підряду при одночасному виконанні таких умов:

а) замовники за договорами підряду не здійснюють реалізацію пального іншим особам, крім реалізації бензолу поза межами митної території України в митному режимі експорту;

б) заправлення здійснюють в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак транспортних засобів спецпризначення або паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, які:

·         призначені для виконання робіт на землях сільськогосподарського або лісового призначення, на землях, наданих гірничим підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також для виконання робіт з будівництва доріг;

·         належать іншим особам;

·         виконують роботи протягом строку дії договору підряду виключно на зазначених у підпункті 14.1.212 ПК землях, що перебувають у власності або користуванні замовника;

в) транспортні засоби, що здійснюють заправлення в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобів спецпризначення або в паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, зазначені в підпункті «б» підпункту 14.1.212 ПК, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з такого транспортного засобу.

Зміни в акцизній накладній

Передбачено зміни щодо форми АН, порядку, строків реєстрації АН, зведених АН. Зокрема, визначено випадки, в яких складаються зведені АН, змінено строк для їх реєстрації до 15 календарних днів, уточнено кількість та види ознак для АН, надано можливість складення РК для виправлення помилок.

Уточнено окремі обов’язкові реквізити АН:

·         код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або умовний код, визначений підпунктом 230.1.3 ПК.

·         ознака щодо реалізації пального у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

·         ознака щодо ввезення/вивезення пального або спирту етилового на митну територію України/за межі митної території України.

Форму АН доповнена трьома новими обов’язковими реквізитами:

·         ознака для зведених акцизних накладних;

·         ознака щодо реалізації пального у паливний бак транспортного засобу платника податку через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

·         ознака щодо реалізації пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою.

При переході права власності від одного суб’єкта господарювання до іншого на пальне, що знаходиться у транспортному засобі, змінюється розпорядник акцизного складу пересувного, а транспортний засіб стає іншим акцизним складом пересувним і на таку операцію складається АН.

Перехід права власності на пальне або спирт етиловий, що переміщується та/або зберігається у транспортному засобі, від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається реалізацією пального або спирту етилового з одного акцизного складу пересувного до іншого. При цьому суб’єкт господарювання, від якого переходить право власності, вважається особою, яка реалізує пальне, а суб’єкт господарювання, до якого переходить право власності — отримувачем пального або спирту етилового.

Розширено можливість складення зведеної АН

Зведена АН також може бути складена за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним. Складає таку накладну особа, яка реалізує пальне, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального:

·         реалізованого у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальні або оливороздавальні колонки з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, на яке отримана відповідна ліцензія, якщо АН не були складені на ці операції;

·         використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця;

·         втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат;

·         зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.

У разі реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача за готівку кінцевому споживачеві, розрахунки за які проводяться через РРО або через банківську установу чи платіжний пристрій, платник має право самостійно обирати спосіб складання АН на такі операції — зведені або за щоденними підсумками операцій.

Коли потрібно складати АН

Додано випадки, коли особа, яка реалізує пальне, зобов’язана скласти АН. АН потрібно складати в одному примірнику у разі реалізації пального:

1) з акцизного складу:

·         для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування пального;

·         платнику податку, суб’єкту господарювання, який не є платником податку, особі, яка не є суб’єктом господарювання, у паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

·         платнику податку в паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

·         пального у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно);

2) з акцизного складу пересувного:

·         у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою;

·         при заправленні повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів;

3) особа, яка ввозить/вивозить пальне на митну територію України/за межі митної території України, зобов’язана скласти акцизну накладну в одному примірнику на підставі даних відповідної митної декларації.

Зміни щодо строку реєстрації АН

Внесено зміни щодо строку реєстрації АН, складених при реалізації пального через  паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним в ЄРАН, — не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою їх складання.

Також встановлені строки реєстрації:

·         першого примірника АН при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, — протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального;

·         першого примірника зведеної АН та АН, складеної на операції, визначені в підпункті 1 підпункту 229.8.10 ПК, — не пізніше 15 календарних днів з дня їх складання;

·         першого примірника АН, що складається при вивезенні пального за межі митної території України, — протягом трьох календарних днів з дня фактичного вивезення пального за межі митної території України, що підтверджено належним чином оформленою митною декларацією.

Доповнили умови, за якими дозволено переміщення пального транспортними засобами у період проведення технічного обслуговування, якщо неможливо зареєструвати АН в ЄРАН. Відтепер для цього потрібен крім товарно-транспортної накладної, ще й паперовий примірник АН, підписаний особою, уповноваженою на її складання.

Алгоритм дій, якщо в АН зазначені помилкові дані

Наведено поради, як діяти у разі зазначення платником податку в АН помилкових даних або її складання на операцію, яка не відбулася.

У разі зазначення платником податку в АН помилкових реквізитів особи, яка отримує пальне, або допущення помилки у визначених підпунктами «з» та «и» пункту 231.1 ПК реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або складання АН на операцію з реалізації пального, яка не відбулася, та реєстрації в ЄРАН такої АН (першого примірника такої АН) платником податку складається РК:

·         в одному примірнику — для коригування складеної в одному примірнику АН;

·         в одному примірнику — для коригування складеної у двох примірниках АН, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН;

·         у двох примірниках — для коригування складеної у двох примірниках АН, другий примірник якої зареєстрований отримувачем в ЄРАН.

РК до АН, у якій зазначені помилкові реквізити особи, яка отримує пальне, або допущені помилки у визначених підпунктами «з» та «и» пункту 231.1 ПК реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або АН на операцію з реалізації пального, яка не відбулася, реєструється в ЄРАН:

·         особою, яка реалізує пальне, — РК, складений в одному примірнику;

·         отримувачем пального — РК, складений у двох примірниках.


[1] Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» від 18.12.2019 № 391-IX

[2] Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР

17.01.2020

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.