Чи звільняє відсутність доходу у ФОПа від сплати ЄСВ

Історія питання

Правовідносини щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) врегульовані нормами Податкового кодексу України в частині відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, порядку їх адміністрування, платників податків та зборів, їх прав та обов`язків, компетенції контролюючих органів, повноважень і обов`язків їх посадових осіб під час адміністрування податків та нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (Закон № 2464-VI) в частині правових та організаційних засад забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, умов та порядку його нарахування і сплати та повноважень органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов`язкового державного соціального страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

За змістом ст. 2 Закону № 2464-VI його дія поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов`язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску.  Виключно цим Законом визначаються: принципи збору та ведення обліку єдиного внеску; платники єдиного внеску; порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску; розмір єдиного внеску; орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність; склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

Пунктом 4 ч.1 ст.4 Закону №2464 з-поміж інших платників єдиного внеску визначено й фізичних осіб-підприємців, в тому числі й тих, які обрали спрощену систему оподаткування.

Статтею 7 Закону №2464-VІ визначено базу нарахування єдиного внеску. Так,відповідно до абз. 1 п. 1 та п. 2, 3 ч. 1 ст.7 Закону № 2464-VI (в редакції, чинній з 1 січня 2017 року) єдиний внесок нараховується:

 • для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), частини першої статті 4 цього Закону, – на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

 • –       для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Зазначаємо, що 01 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 06.12.2016 №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким було внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, новою редакцією Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» було зобов’язано фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок у розрахунку на місяць починаючи з 01 січня 2017 року.

При цьому, вказані норми законодавства не містять застереження для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, стосовно сплати внеску незалежно від отримання доходу, відносини щодо адміністрування єдиного внеску при одночасному перебуванні фізичної особи в трудових відносинах та наявності у неї статусу фізичної особи-підприємця Законом № 2464-VI не врегульовано. У зв’язку з цим, після 2017 року виникла нова категорія спорів – оскарження самозайнятими особами дій податкового органу (скасування податкової вимоги про сплату боргу (недоїмки), оскільки значній кількості таких осіб, які не отримують дохід і фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, було нараховано ЄСВ, штрафні санкції та пеню за несплату ЄСВ.

Відтак у вказаній категорії спорів виникло 2 правові позиції щодо того, чи потрібно сплачувати ЄСВ самозайнятій особі при відсутності в неї доходу.

Перша позиція полягає в тому, що ЄСВ нараховується виключно на визначену самостійно суму доходу і обмежений мінімумом і максимумом, отже, у фізичної особи-підприємця, яка обрала спрощену систему оподаткування та не отримує дохід (не здійснює підприємницьку діяльність), не виникає обов`язку сплачувати внесок у мінімальному розмірі.

Друга позиція полягає у тому, що законом встановлено обов`язок сплати особами мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу від їх діяльності. А саме, податківці наполягають на тому, що з 1 січня 2017 року обов`язок визначення бази нарахування єдиного внеску покладено на платників як тих, що отримують, так і тих, які не отримують дохід від здійснення діяльності, у  тому числі і на спрощеній системі оподаткування.

Станом на даний момент Верховний Суд сформулював наступну правову позицію: у самозайнятих осіб наявний обов’язок сплачувати ЄСВ незалежно від фактичного отримання доходу, підставою для звільнення самозайнятих осіб від сплати ЄСВ є одночасне перебування такої особи у трудових відносинах та сплата ЄСВ роботодавцем такої самозайнятої особи (Постанови Верховного Суду у справі №440/2149/19 від 04.12.2019, у справі 824/509/19-а від 05 березня 2020 року).

А саме, Верховний Суд висловив наступну позицію:

Необхідними умовами для сплати особою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування є провадження такою особою, зокрема, підприємницької діяльності та отримання доходу від такої діяльності, який і є базою для нарахування ЄСВ. Отже, саме дохід особи від такої діяльності є базою для нарахування, проте за будь-яких умов розмір ЄСВ не може бути меншим за розмір мінімального страхового внеску за місяць. При цьому, за відсутності бази для нарахування ЄСВ у відповідному звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, законодавство встановлює обов`язок особи самостійно визначити цю базу, розмір єдиного внеску не може бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати.

Таким чином, метою встановлення розміру мінімального страхового внеску та обов`язку сплачувати його незалежно від наявності бази для нарахування є забезпечення у передбачених законодавством випадках мінімального рівня соціального захисту осіб шляхом отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Наведене правовое врегулювання дає підстави для висновку, що, з урахуванням особливостей форми діяльності осіб, що зареєстровані як фізичні особи підприємці, проте фактично не здійснюють та не ведуть господарську діяльність та доходи не отримують, саме задля досягнення вищевказаної мети збору єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування законодавством встановлено обов`язок сплати особами мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу від їх діяльності.

З огляду на предмет спору у таких справах та вищевикладені висновки, шляхом системного тлумачення наведених норм права, суд касаційної інстанції сформулював правовий висновок, відповідно до якого особа, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець, проте господарську діяльність не веде та доходи не отримує, зобов`язана сплачувати єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не нижче розміру мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу лише за умови, що така особа не є найманим працівником. В іншому випадку (якщо особа є найманим працівником), така особа є застрахованою і платником єдиного внеску за неї є її роботодавець, а мета збору єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування досягається за рахунок його сплати роботодавцем.

Інше тлумачення норм Закону № 2464-VI щодо необхідності сплати єдиного внеску особами, які перебувають на обліку в органах ДПС і зареєстровані як фізичні особи-підприємці (однак господарську діяльність не здійснюють і доходи не отримують), та які одночасно перебувають у трудових відносинах, спричиняє подвійну його сплату (безпосередньо особою та роботодавцем), що суперечить меті запровадженого державою консолідованого страхового внеску. Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 27 листопада 2019 року (справа №160/3114/19).

Зазначимо, і про іншу позицію – суддею Брегеєм Р.І., який неодноразово приймав рішення на користь платників податків у інших поширених категоріях спорів, було висловлено у Рішенні від 23 травня 2019 року у справі № 340/453/19 наступну позицію: до переліку платників податків, які мають обов`язок сплачувати внесок у розмірі, який встановлено законом, незалежно від отримання доходу (прибутку) не відносяться фізичні особи-підприємці,  які обрали спрощену систему оподаткування. Закон не містить застереження для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, стосовно сплати внеску незалежно від отримання доходу. Внесок нараховується виключно на визначену самостійно суму доходу і обмежений мінімумом і максимумом. Отже, у фізичної особи-підприємця, яка обрала спрощену систему оподаткування та не отримує дохід (не здійснює підприємницьку діяльність), не виникає обов`язку сплачувати внесок у мінімальному розмірі. Також зазначимо, що вказане Рішення скасовано Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2019 року, касаційна скарга у справі не подана.

Відтак, станом на даний момент Верховним Судом сформульовано правову позицію, відповідно до якої ФОП (інша самозайнята особа) зобов’язані сплачувати ЄСВ навіть за відсутності доходу, діяльності, єдиною підставою для звільнення ФОП (іншої самозайнятої особи) від сплати ЄСВ є перебування такої особи у трудових відносинах, відповідно, сплата ЄСВ роботодавцем такої особи, оскільки закон не передбачає подвійну сплату ЄСВ – як роботодавцем, так і самозайнятою особою.

Додатково звертаємо увагу, що оскільки, відповідно до ч. 5, 6 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права, відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, то станом на даний момент вищевказані висновки Верховного Суду є обов’язковими як для податкового органу, так і для судів при вирішення відповідних спорів.

16.03.2020

22 thoughts on “Чи звільняє відсутність доходу у ФОПа від сплати ЄСВ

 1. You reeally make it seem so easy together with your
  presentation but I in finding this topic to be
  really something which I think I’d by no means understand.
  It sees ttoo complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next put up, I will try to gget the dangle of it!

  Feeel free to visit my web-site; sikiş izle

 2. Hmm it seems like yoour site ate my first comment (it
  wass super long) so I guess I’ll just sum iit up what I submitted and say, I’m thorougyhly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any points for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  Feel free tto surf tto my web site :: forex haberleri

 3. I ggot this web page from my buddy who shared with me on the topic off
  this web page and at the moment this tme I am visiting this website aand reading very informative articles at this place.

  my blog denizli

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.