Чи звільняє відсутність доходу у ФОПа від сплати ЄСВ

Історія питання

Правовідносини щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) врегульовані нормами Податкового кодексу України в частині відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, порядку їх адміністрування, платників податків та зборів, їх прав та обов`язків, компетенції контролюючих органів, повноважень і обов`язків їх посадових осіб під час адміністрування податків та нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (Закон № 2464-VI) в частині правових та організаційних засад забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, умов та порядку його нарахування і сплати та повноважень органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов`язкового державного соціального страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

За змістом ст. 2 Закону № 2464-VI його дія поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов`язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску.  Виключно цим Законом визначаються: принципи збору та ведення обліку єдиного внеску; платники єдиного внеску; порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску; розмір єдиного внеску; орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність; склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

Пунктом 4 ч.1 ст.4 Закону №2464 з-поміж інших платників єдиного внеску визначено й фізичних осіб-підприємців, в тому числі й тих, які обрали спрощену систему оподаткування.

Статтею 7 Закону №2464-VІ визначено базу нарахування єдиного внеску. Так,відповідно до абз. 1 п. 1 та п. 2, 3 ч. 1 ст.7 Закону № 2464-VI (в редакції, чинній з 1 січня 2017 року) єдиний внесок нараховується:

 • для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), частини першої статті 4 цього Закону, – на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

 • –       для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Зазначаємо, що 01 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 06.12.2016 №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким було внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, новою редакцією Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» було зобов’язано фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок у розрахунку на місяць починаючи з 01 січня 2017 року.

При цьому, вказані норми законодавства не містять застереження для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, стосовно сплати внеску незалежно від отримання доходу, відносини щодо адміністрування єдиного внеску при одночасному перебуванні фізичної особи в трудових відносинах та наявності у неї статусу фізичної особи-підприємця Законом № 2464-VI не врегульовано. У зв’язку з цим, після 2017 року виникла нова категорія спорів – оскарження самозайнятими особами дій податкового органу (скасування податкової вимоги про сплату боргу (недоїмки), оскільки значній кількості таких осіб, які не отримують дохід і фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, було нараховано ЄСВ, штрафні санкції та пеню за несплату ЄСВ.

Відтак у вказаній категорії спорів виникло 2 правові позиції щодо того, чи потрібно сплачувати ЄСВ самозайнятій особі при відсутності в неї доходу.

Перша позиція полягає в тому, що ЄСВ нараховується виключно на визначену самостійно суму доходу і обмежений мінімумом і максимумом, отже, у фізичної особи-підприємця, яка обрала спрощену систему оподаткування та не отримує дохід (не здійснює підприємницьку діяльність), не виникає обов`язку сплачувати внесок у мінімальному розмірі.

Друга позиція полягає у тому, що законом встановлено обов`язок сплати особами мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу від їх діяльності. А саме, податківці наполягають на тому, що з 1 січня 2017 року обов`язок визначення бази нарахування єдиного внеску покладено на платників як тих, що отримують, так і тих, які не отримують дохід від здійснення діяльності, у  тому числі і на спрощеній системі оподаткування.

Станом на даний момент Верховний Суд сформулював наступну правову позицію: у самозайнятих осіб наявний обов’язок сплачувати ЄСВ незалежно від фактичного отримання доходу, підставою для звільнення самозайнятих осіб від сплати ЄСВ є одночасне перебування такої особи у трудових відносинах та сплата ЄСВ роботодавцем такої самозайнятої особи (Постанови Верховного Суду у справі №440/2149/19 від 04.12.2019, у справі 824/509/19-а від 05 березня 2020 року).

А саме, Верховний Суд висловив наступну позицію:

Необхідними умовами для сплати особою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування є провадження такою особою, зокрема, підприємницької діяльності та отримання доходу від такої діяльності, який і є базою для нарахування ЄСВ. Отже, саме дохід особи від такої діяльності є базою для нарахування, проте за будь-яких умов розмір ЄСВ не може бути меншим за розмір мінімального страхового внеску за місяць. При цьому, за відсутності бази для нарахування ЄСВ у відповідному звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, законодавство встановлює обов`язок особи самостійно визначити цю базу, розмір єдиного внеску не може бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати.

Таким чином, метою встановлення розміру мінімального страхового внеску та обов`язку сплачувати його незалежно від наявності бази для нарахування є забезпечення у передбачених законодавством випадках мінімального рівня соціального захисту осіб шляхом отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Наведене правовое врегулювання дає підстави для висновку, що, з урахуванням особливостей форми діяльності осіб, що зареєстровані як фізичні особи підприємці, проте фактично не здійснюють та не ведуть господарську діяльність та доходи не отримують, саме задля досягнення вищевказаної мети збору єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування законодавством встановлено обов`язок сплати особами мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу від їх діяльності.

З огляду на предмет спору у таких справах та вищевикладені висновки, шляхом системного тлумачення наведених норм права, суд касаційної інстанції сформулював правовий висновок, відповідно до якого особа, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець, проте господарську діяльність не веде та доходи не отримує, зобов`язана сплачувати єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не нижче розміру мінімального страхового внеску незалежно від фактичного отримання доходу лише за умови, що така особа не є найманим працівником. В іншому випадку (якщо особа є найманим працівником), така особа є застрахованою і платником єдиного внеску за неї є її роботодавець, а мета збору єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування досягається за рахунок його сплати роботодавцем.

Інше тлумачення норм Закону № 2464-VI щодо необхідності сплати єдиного внеску особами, які перебувають на обліку в органах ДПС і зареєстровані як фізичні особи-підприємці (однак господарську діяльність не здійснюють і доходи не отримують), та які одночасно перебувають у трудових відносинах, спричиняє подвійну його сплату (безпосередньо особою та роботодавцем), що суперечить меті запровадженого державою консолідованого страхового внеску. Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 27 листопада 2019 року (справа №160/3114/19).

Зазначимо, і про іншу позицію – суддею Брегеєм Р.І., який неодноразово приймав рішення на користь платників податків у інших поширених категоріях спорів, було висловлено у Рішенні від 23 травня 2019 року у справі № 340/453/19 наступну позицію: до переліку платників податків, які мають обов`язок сплачувати внесок у розмірі, який встановлено законом, незалежно від отримання доходу (прибутку) не відносяться фізичні особи-підприємці,  які обрали спрощену систему оподаткування. Закон не містить застереження для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, стосовно сплати внеску незалежно від отримання доходу. Внесок нараховується виключно на визначену самостійно суму доходу і обмежений мінімумом і максимумом. Отже, у фізичної особи-підприємця, яка обрала спрощену систему оподаткування та не отримує дохід (не здійснює підприємницьку діяльність), не виникає обов`язку сплачувати внесок у мінімальному розмірі. Також зазначимо, що вказане Рішення скасовано Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2019 року, касаційна скарга у справі не подана.

Відтак, станом на даний момент Верховним Судом сформульовано правову позицію, відповідно до якої ФОП (інша самозайнята особа) зобов’язані сплачувати ЄСВ навіть за відсутності доходу, діяльності, єдиною підставою для звільнення ФОП (іншої самозайнятої особи) від сплати ЄСВ є перебування такої особи у трудових відносинах, відповідно, сплата ЄСВ роботодавцем такої особи, оскільки закон не передбачає подвійну сплату ЄСВ – як роботодавцем, так і самозайнятою особою.

Додатково звертаємо увагу, що оскільки, відповідно до ч. 5, 6 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права, відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, то станом на даний момент вищевказані висновки Верховного Суду є обов’язковими як для податкового органу, так і для судів при вирішення відповідних спорів.

16.03.2020

127 thoughts on “Чи звільняє відсутність доходу у ФОПа від сплати ЄСВ

 1. You reeally make it seem so easy together with your
  presentation but I in finding this topic to be
  really something which I think I’d by no means understand.
  It sees ttoo complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next put up, I will try to gget the dangle of it!

  Feeel free to visit my web-site; sikiş izle

 2. Hmm it seems like yoour site ate my first comment (it
  wass super long) so I guess I’ll just sum iit up what I submitted and say, I’m thorougyhly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any points for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  Feel free tto surf tto my web site :: forex haberleri

 3. I ggot this web page from my buddy who shared with me on the topic off
  this web page and at the moment this tme I am visiting this website aand reading very informative articles at this place.

  my blog denizli

 4. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically taeet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

  my website … temp mail download

 5. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog
  that’s equally educative and interesting, annd without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The pfoblem is an issue that not enough people are speking intelligently
  about. I am very happy thbat I came across this durong my hunt for sometning relating to this.

  Here is my page … yat kiralama

 6. I am curious to find out what blog platform you are utilizing? I’m having some minor security problems with my latest website and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 7. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 8. Somebody essentially help to make significantly posts I’d state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to create this actual submit extraordinary. Fantastic activity!

 9. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 10. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to show that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most undoubtedly will make certain to do not omit this website and give it a glance regularly.

 11. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 12. Greetings! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 13. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 14. Hi, i think that i saw you visitged mmy weblog so i came to “return the favor”.I
  am attempting tto find things to enhance my site!I
  suppose its ook to use a few oof your ideas!!

  My web site rfid

 15. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am having diifficulties with your RSS.
  I don’t understand the reason why I can’t join it. Is there
  anyody else getting similar RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly
  respond? Thanx!!

  Here is my site; dolar yükseldimi

 16. You actully make it seem so easy with youur presentation but I find this topic to be actualoy something that I think Iwould never understand.
  It sems too complicateed and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  My web site :: temp email

 17. It is the beest timme tto make a feew plans for the future and it’s time to be happy.
  I have learn this publish aand if I may I want to counsel you some
  attention-grabbing issues or suggestions. Mayhbe youu could write next articles referring tto this article.
  I want to learn even more tbings approximately it!

  Also isit my website … Gift Card

 18. Hey there excellent website! Does running a blog similar to this take
  a lot of work? I haqve virtually no understanding of computer programming however I
  was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, should you have aany ideas or tios for new blog owners
  please share. I know this is off topic but I simply wanted to ask.
  Appreciate it!

  Have a look at my web page; mail temp

 19. Greetings I am so excited I found your blog page,
  I really found you by mistake, while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all
  round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it
  and also included your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work. https://hubpages.com/@vipe888

 20. What i do not understood is actually how you’re not actually much more smartly-appreciated than you might be now.

  You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this topic, produced me individually consider
  it from numerous numerous angles. Its like men and women are not involved except
  it’s one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent.
  At all times maintain it up! https://enshaa2.pointblog.net/

 21. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year
  and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any help would be really appreciated! https://mindvalley.kl.tis.edu.my/user/enshaa2

 22. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. https://www.mixcloud.com/enshaa2com/

 23. Какие грибов подмазать начинающему психонавту
  относительно галлюциногенных грибах клюкнуто говорить ерунду неодобрительно, ведь и у данной медали метать оборотная сторона медали.
  на центру ХХ вечно, кое-когда псилоцибин энергетически изучался не самостоятельное фенилон, его пользовались
  зли исцеления наркомании, беспокойных расстройств, депрессии.
  С его подмогою делали лучше качество жизни недужным я у бабушки корова получи концевых стадиях заболевания, ликвидировали предсуицидальное техсостояние, пособляли недужным алкоголизмом.

  Новые открытия на врачебной отрасли начали толчком для этому почти
  многие гроверов решили забронировать полемики псилоцибиновых грибов а также обначить себя на новой значимости миколога.

  иду пду пдходят адепты семейства
  Psylocibe Cubensis. Их нехитро обрабатывать, эти
  штаммы через брать под стражу много болезней,
  ан новина утешает не столько численностью самих грибов,
  (а) также содержанием псилоцибина.

 24. Let us delightful you to the web site that’s heading to provide the best of the pretty best from the Asian continent.
  Hot, nubile teenagers who believed that cultural networks had been safe have
  got acquired their balances hacked and right now all their
  naughty pictures and kinky movies are all over the Internet!
  We’ve gathered them all in one one web site simply so you
  shouldn’t have to look for them anywhere else!
  his site contains sexually explicit adult material
  and it is intended for adults only!
  By entering this site, you certify that you are at
  least 18 yrs outdated -or at least 21 decades aged if
  required in the locality
  where you view this site- and that you have voluntarily come to this
  site in order to view sexually explicit material.

 25. Hello, We are Nilima Pawar. We provide Independent companion assistance inside most of right parts of Coimbatore.

  I are a 22-year-old girl who provides extreme curiosity in intercourse
  and sexual pleasure. I possess happen to be having fun with
  various people and exploring my sexual requirements since final one calendar year.

  I have always been refreshing, sensuous, younger, beautiful, extremely nicely shaped, appealing
  and heated lady who can create any guy content in my arms.

  I have fair skin, very long tresses, long neck, 34c dimension chest,
  28-inch waist, smooth and skinny ass and athletic body with
  a height of 5.6 foot. I am a total bundle in a very
  fair price.I actually am well experienced and skilled independent companion. I understand what my customers would like and how to please them.
  those who fulfill me once, fulfill me again. I feel that great.
  I have got a flavor of every kind or type of intercourse.
  Simple, slow, hard, quick, grey. . . every type. I like intercourse in every type.
  You will enjoy carrying out it with me and love to come back again to me.

 26. Wenn du Interesse an scharfen Frauen hast chip leicht zu
  haben sind brauchst du kostenlose Sexkontakte von Swingels.
  Wir bieten euch umsonst Kontakt Bilder von einsamen Frauen die Lust auf schnellen Sex
  haben.
  Rattenscharfe Weiber mit unstillbarem sexuellem Verlangen warten auf deine privaten Zuschriften für die Kontaktaufnahme.
  Du magst schnellen Sex ohne Anlaufschwierigkeiten?
  Hier den fickbereiten Ludern geht es identisch sie wollen nur
  rasch poppen und einen ausdauernden Sexualpartner der selbige ordentlich
  durchs Bett scheucht.
  Sexuelles Verlangen ist hier von beiden Seiten aus gegeben. Treffen hier hübsche
  Weiber zum ficken. Einfach Frauen kennenlernen und anschreiben.
  Wir bei Swingels bestizen uns überlegt das es besser ist euch auch etwas mehr zu zeigen als nur bloss Fick
  Kontakte und so kamen wir zu der Idee euch Nacktbilder von Asiatinnen, bezahlbaren Telefonsex und hübsche Girls nackt zu zeigen. Wir
  sind uns sicher das ihr das Sexuelle Abenteuer mögen werdet.

  Hier diese Scharfen Frauen mit ihren sexy oufits sind alle in unserer Datenbank und warten auf deinen Besuch.

  Wenn du auf einer der Sexkontakt Anzeigen antworten willst brauchst du nur auf das Email Symbol klicken nach dem regstrieren und schon kannst
  du deine Holde Schönheit für ein tabuloses Ficktreffen anschreiben.
  Aber bitte mit ein paar Aussage kräftigen Bildern.
  Die Frauen wollen wissen was sie erwartet ferner werden euch ganz bestimmt nicht antworten sofern ihr kein Foto von euch
  beifügt oder aber euer Profil richtig ausgefüllt habt.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.