Каковы могут быть последствия для ФОПа, если он получил на свои личные счета доход от своей деятельности, но не показал его в отчетности.

Питання:

В результате мониторинга выяснилась сумма полученного дохода. Каковы могут быть последствия для него и как ему себя вести, чтоб отделаться минимальными последствиями.

Відповідь:

Розпочнемо з загального (фіскального) висновку: будь-які надходження коштів на рахунок фізичної особи є доходом, якщо немає пояснення і доказів іншої природи походження цих коштів.

Так, відповідно до п.163.1. ст.163 ПК України об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);. іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Згідно із пп.14.1.54. п.14.1 ст.14 ПК України доходи дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;

г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;

ґ) доходів страховиків – резидентів від страхування ризиків страхувальників – резидентів за межами України;

д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов’язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов’язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;

є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;

ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

Виходячи з аналогії закону, необхідним є звернення до терміну «доходи», який міститься в п.3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87, відповідно якого доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу Власним капіталом згідно з цим же Положенням є частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Отже, для визначення отриманих грошових коштів, як доходу, необхідно щоб:

  • відбулося збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань;
  • ці економічні вигоди мають мати наслідком зростання власного капіталу.

Таким чином, при отриманні коштів, наприклад, як повернення боргу, дохід не виникає, оскільки один актив (заборгованість) замінюється іншим, тобто не відбувається зростання активів. Так само, отримання коштів у борг не призводить до доходу, оскільки тягне за собою аналогічне зростання зобов’язань. А от надходження коштів, щодо яких відсутні докази, які б підтверджували природу таких коштів саме як «не дохід», має тлумачитися як отримання доходу. Тож, надходження коштів на рахунок, якщо це не повернення чи не отримання позики, або якщо це не внесення власних задекларованих раніше коштів чи щось подібне, буде важко пояснити не як дохід.

Відповідно, для того, щоб отримання грошових коштів на власний рахунок не мало негативних податкових наслідків, необхідно мати підтвердження та докази того, що такі надходження не є доходом фізичної особи. Тобто необхідно мати докази того, що надходження коштів на картку не призвело до збільшення активів чи зменшення зобов’язань отримувача.

Разом з тим, виходячи з практики та норм податкового законодавства, будь-які надходження на рахунок фізичної особи будуть кваліфікуватися податківцями як дохід (загальний, а не з підприємницької діяльності), який має бути задекларований та оподаткований на загальних підставах за ставкою 18 % (ПДФО відповідно до ст. 167 ПК України) та 1,5 % (військовий збір відповідно до п. 161 підрозд. 10 pозд. XХ ПK України), а вже отримувач такого доходу повинен буде доводити, що отримані грошові кошти не є доходом, або ж сплатити податки (19,5 %) з отриманого доходу та можливі донараховані пеню, штраф (ст. 120, 123, 129 ПК України).

Відповідно до вищевикладеного, існує 2 варіанти розвитку подій, за яких ФОП може уникнути оподаткування отриманих грошових коштів, уникнути відповідальності:

Обгрунтовувати, що отримані кошти не є доходом. Для цього, отримувачу коштів потрібно надати докази того, що отримані грошові кошти не є доходом, наприклад, є позикою, яка підлягає поверненню, або, навпаки, такі кошти є поверненням позики (наприклад, договір позики, розписку, квитанцію про попереднє перерахування коштів тощо).

Повернути вказані кошти на рахунок відправника як помилково сплачені. Законодавством не встановлено строк, протягом якого отримувач коштів зобов’язаний виявляти отримані грошові кошти, встановлювати правильність платежу (щодо платника, призначення платежу, суми тощо), та строку на повернення таких коштів, у разі самостійного виявлення помилки. Відповідно, власник рахунку має право у будь-який час після самостійно виявленого помилкового переказу самостійно повернути отримані кошти відправнику.

16.03.2020

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.